Busbanden.dk © 2012 

 

Busbandens kommentar til FynBus' notat

”Busbanden 5462” har, forud for mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2012, drøftet Fynbus’ notat af 31. marts 2012 om busbetjening af Morud.

Se dagsorden til mødet og FynBus' notat: Læs her»

 

Vi har sendt vores kommentarer til notatet til Teknik- og Miljøudvalget, m.fl.

Læs her»

 

Heri er en række vigtige præciseringer i forhold til Busbandens undersøgelse, der er en central del af Fynbus' notat.

Efter grundig gennemgang af notatet mener vi ikke, at beslutningsgrundlaget for evt. udvidelse af busdriften til Morud endnu er på plads.

Vi opfordrer derfor til et fællesmøde mellem udvalgsmedlemmerne, Fynbus, Morud Lokalråd/Busbanden samt evt. andre aktører eller eksperter med viden om den offentlige transports betydning for den langsigtede bosætning.

 

10.5.2012